Kopalnia Pierzchały

Kopalnia Pierzchały

Opis

Kopalnia Pierzchały znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, na obszarze gminy Przasnysz, w granicach administracyjnych wsi Pierzchały. Zajmujemy się wydobyciem i sprzedażą różnego rodzaju kruszyw płukanych, sortowanych, jak i łamanych o wysokiej jakości. Dysponujemy również nowoczesnymi maszynami do wydobycia i przetwarzania oraz transportu kruszyw. Każdy ładunek jest precyzyjnie ważony na miejscu znajduje się waga elektroniczna, a Klient otrzymuje dowód wydania towaru. Wydobywane przez nas kruszywa naturalne są pod stałym nadzorem kontroli jakości i poddawane są badaniom laboratoryjnym.

Tytuł projektu : Wzrost konkurencyjności spółki INTER-BOR poprzez zastosowanie nowoczesnych technologi do produkcji uszlachetnionych kruszyw. „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Inwestycja została zrealizowana w okresie 01.06.2012 r. -31.10.2013 r.